Bisiklet Yılı

Belediye Meclisinin, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden 4 Mart’ta Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu’nda toplantı yapıldı. Toplantıda Komisyon Başkanlarından Oluşan Komisyona havale edilen, Plan Proje Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih ve 1879 sayılı 2017 Yılı ‘Bisiklet Yılı’ İlan Edilmesi konulu evrakın komisyon raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı. Böylece 2017 yılı ‘Bisiklet Yılı’ olarak ilan edildi.

Blog

Hayatın her alanında bisikleti yaşam kültürüne dönüştürenlerin kalemine dökülenlere buradan ulaşabilirsiniz.

HAYALİM

Lüleburgaz Belediyesi, ‘Bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak’ vizyonundan hareketle; bisikleti bir yaşam şekli

İletişim

Bizimle iletişime geçmek için iletişim formunu doldurabilirsiniz.